เงื่อนไขและกำหนดการให้บริการ Rule&Terms

ข้อกำหนดเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ


โปรดอ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงข้างล่างนี้โดยละเอียดก่อนสมัครเป็นสมาชิก เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ในการใช้บริการของท่าน
เนื่องจากข้อกำหนดเหล่านี้จะมีผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของเรา

1. ผู้สมัครตกลงสมัครสมาชิกกับทางร้านและตกลงให้ดำเนินการออกหมายเลขสมาชิกให้แก่สมาชิกเพื่อใช้ในการติดต่อและเชื่อมโยงระหว่างผู้สมัคร
ทั้งนี้จนกว่าจะมีการยกเลิกสมาชิกดังกล่าว และตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิก Realshop ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนด
2. ผู้สมัครสมาชิกต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และตรงตามเป็นจริง เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านเองและคุณจะอัปเดตข้อมูลดังกล่าวทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลที่พบว่าเป็นเท็จหรือไม่ถูกต้องอาจนำไปสู่การระงับหรือยกเลิกบัญชีของคุณพร้อมกับคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง
3. ทางร้านจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับ และจะไม่เปิดเผย ยกเว้น กรณีการเกิดคดีความหรือข้อพิพาทกับตัวสมาชิก ทางทีมงานจำเป็นต้องให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เมื่อมีการร้องขอ หรือมีเอกสารจากกระบวนการยุติธรรม
4. ท่านจะต้องรักษารหัสผ่าน หรือชื่อที่ใช้เข้าระบบสมาชิก เป็นความลับ และหากมีผู้อื่นสามารถเข้าใช้จากทางชื่อของท่าน ทางร้านจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
5. ยอดเงินในบัญชี จะมีอายุการใช้งาน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ผู้ใช้งานเติมเข้ามา หากเกินกำหนดยอดเงินจะหมดอายุและถูกหักออกจากบัญชีโดยทางร้านจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
6. สินค้าทุกชนิดมีระยะเวลาในการประกันสินค้า เพื่อเพิ่มความไว้วางใจให้กับลูกค้า หากสินค้าเสียหายและเกินระยะเวลาดังกล่าวไปแล้ว ทางร้านจะรับผิดชอบแล้วแต่กรณี
7. รายการซื้อสินค้าและรายการเติมเงินทุกชนิด เมื่อดำเนินการไปแล้วจะไม่สามารถดึงยอดเงินคืนหรือย้อนกลับในภายหลังได้
8. เงื่อนไขที่กล่าวมาโดยข้างต้น ทางร้านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า